Aceasta instituţie de Invatamant a fost infiintata in anul 1884 , cu denumirea "Şcoala de Arte şi Meserii" şi ulterior transformata in 1966 in "Liceul Industrial pentru Constructii de Masini Ploiesti", printr-o hotarare a Consiliului de Miniştri, ca unic liceu de acest profil din judeţul Prahova.

A functionat, la inceput, in cladirea Colegiului National "Mihai Viteazul" (un an şcolar), apoi in cladirea Şcolii Generale nr. 7 din Ploiesti, urmand ca, din anul 1969, sa functioneze intr-o cladire ramasa de la Şcoala Profesionala a Uzinelor "1 Mai" Ploieşti, dupa ce aceasta şi-a construit cladirea noua unde, actualmente, funcţioneaza Grupul Şcolar Industrial de Construţii de Maşini "1 Mai".

In anii '80 s-au obţinut aprobarile pentru o cladire noua, astfel ca, din anul 1984, funcţiona antr-un local nou, format din 22 de sali de clasa şi laboratoare, cladire separata pentru ateliere şi o sala de sport, 2 internate, o cantina, deci un complex şcolar cu o capacitate apreciabila de şcolarizare.

In cel de-al 30-lea an de funcţionare (1995-1996) instituţia avea 58 de clase dintre care 46 de liceu (36 zi + 10 seral), 10 de şcoala profesionalaşi 2 de scoala postliceala.

Profilurile in care s-au format generaţii de elevi au fost: real (matematica-fizica) 20 de clase, informatica 7 clase, electronişti pentru telecomunicaţii 6 clase, metrologie 5 clase, industrial 7 clase, iar clasele de şcoala profesionala şi postliceala se pregatesc in sfera construcţiilor de maşini.

Rezultatele obţinute an aceşti ani sunt notabile. Liceul a pregatit un numar insemnat de tineri care, in marea lor majoritate, sunt absolvenţi ai invaţamantului superior in domeniul tehnic, economic, universitar, medical. An de an, circa 70% dintre absolvenţii cursului de zi ai liceului devin studenţi.

In competiţiile la care a luat parte, liceul a obţinut rezultate foarte bune, in special la concursurile pe materii şi meserii la care elevii au ajuns pana la faza naţionala.  De asemenea, ne-am clasat printre primele licee industriale prezente pe listele de acordare a distincţiilor la matematica, fizica, geografie, chimie, biologie, informatica şi obiecte tehnice. Uneori, liceul a avut elevi in echipele care au reprezentat judeţul la concursuri naţionale la aceste materii, care, de asemenea, au ocupat şi locuri pe podium.

In prezent, suntem antrenaţi in modernizarea reala a procesului instructiv-educativ: realizarea bazei materiale pentru informatica şi informatizarea şcolii, realizarea bazei materiale la profilurile metrologie şi electronica pentru telecomunicaţii. Am realizat multe dotari prin propriile forţe (autodotare, parinţi, sponsori interesaţi in colaborarea cu liceul), dar noile proiecte de dezvoltare ne determina sa folosim cat mai eficient şi fondurile alocate prin buget, astfel incat aceasta instituţie de invaţamant - recunoscuta şi apreciata pentru exigenţa in pregÄatire şi disciplina cursanţilor - sa-şi mentina locul ocupat intre instituţiile de profil din municipiul Ploieşti şi intregul judeţ Prahova.