Anunt important

Formular inscriere


Activitatea de inscriere in clasa a IX-a de liceu in Colegiul “Spiru Haret” Ploiesti se va desfasura in conformitate cu urmatoarele prevederi ale Ministerului Educatiei si Cercetarii:

I Ordin 4317/21.05.2020 al Ministrului Educatiei si Cercetarii (extras)


La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(11) Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă ( 13.07.2020). Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.”
Părintele/reprezentantul legal care opteaza pentru trimiterea dosarului de inscriere prin posta trebuie sa se asigure ca acesta va destinatie ( Colegiul “Spiru Haret”) inainte de 20.07.2020 , data la care se raporteaza Inspectoratului Scolar Judetean Prahova situatia dosarelor nedepuse!!!

II Ghidul admiterii in liceu(extras)

Absolvenții își depun, la unitățile şcolare la care au fost declarați admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la licee a candidaților declarați admişi în urma repartizării comp uterizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ cu astfel de
competențe.
c) adeverință cu notele şi media generalăobținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

Programul de lucru al Comisiei de inscriere in clasa a IX-a liceu este


Luni 13.07.2020 8.30 – 15.30
Marti 14.07.2020 8.30 – 15.30
Miercuri 15.07.2020 8.30 – 15.30
Joi 16.06.020 8.30 – 15.30
Vineri 17.07.2020 8.30 – 15.30
Luni 20.07.2020 8.30 – 11.30
Adresa scolii : Ploiesti ,str. Constructorilor , nr.8 ,jud. Prahova ,cod postal 100311
Adresa de email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.