Pentu anul scolar 2016-2017 va punem la dispozitie urmatoarele documente:

- Regulamentul de Organizare si Functionare

- Regulamentul cadru

- Planul de actiune al Scolii

- Programul Scolii

- Oferta educationala

- Hotarari 2016-2017

- Executie Bugetara la 30.09.2016

- Diriginti 2016-2017

- Raportul anual de evaluare interna a calitatii

- RAPORT STAREA INV 2015-2016

- PLAN MANAGERIAL 2016-2017

- Organigrama 2016-2017

- Sedintele si tematica CA semestrul I 2016-2017

- Sedintele si tematica CA semestrul II 2016-2017

- Sedintele si tematica CP semestrul I 2016-2017

- Sedintele si tematica CP semestrul II 2016-2017

- Sedintele si tematica CP semestrul II 2016-2017

Curriculum diferentiat CDS Oferta 2016-2017

- TEMATICA SI GRAFICUL DE CONTROL AL DIRECTORULUI